World’s Best Lasagna:   World’s Best Lasagna Ingredients 1 pound sweet Italian sausage 3/4 pound